PROJEKT E-BEZPEČÍ
NETOLISMUS
PRŮVODCE ONLINE ZÁVISLOSTMI

CO JE NETOLISMUS?

Termínem netolismus označujeme závislost (závislostní chování (behaviorální závislost) či závislost na procesu) na tzv. virtuálních drogách. Mezi ně patří zejména počítačové hry, sociální sítě, internetové služby (různé formy chatu), virální videa, televize aj.

RŮZNÉ DEFINICE ONLINE ZÁVISLOSTÍ

 • Používání internetu, které s sebou přináší do života jedince psychologické, sociální, pracovní nebo školní komplikace (Beard & Wolf, 2001)

 • Neschopnost jedince mít kontrolu nad svým užíváním internetu, jako kompulzivní nadužívání internetu a podrážděné nebo náladové chování v důsledku nemožnosti jeho užívání (Shapira, Goldsmith, Keck, Khosla, & McElroy, 2000).
 • ZNAKY ZÁVISLOSTI PODLE WHO

 • silná touha nebo pocit puzení užívat látku,
 • potíže v kontrole užívání látky, a to pokud jde o začátek a ukončení nebo o množství látky,
 • užívání látky k odstranění abstinenčních příznaků,
 • průkazná tolerance (vyžadování vyšších dávek látky, aby se dosáhlo účinků původně vyvolaných nižšími dávkami),
 • postupné zanedbávání jiných potěšení a zájmů ve prospěch užívané psychoaktivní látky a zvýšené množství času potřebného k získání nebo užívání látky,
 • pokračování v užívání přes jasný důkaz zjevně škodlivých následků.

  Nahradíme-li termín návyková látka termínem návykový proces (behaviorální závislost), můžeme snadno znaky závislosti vypozorovat i v samotném netolismu - např. silnou touhu zapnout počítač bez jasného cíle, zkontrolovat SMS, zkontrolovat statuty na sociální síti, neschopnost vymezit si začátek a konec aktivit na internetu, postupně zanedbávat další aktivity atd.
 • ZNAKY NETOLISMU

  Netolismus stejně jako další behaviorální závislosti obsahují
  6 základních komponent závislosti (Griffiths a další):
  1. VÝZNAČNOST
  Určitá aktivita se stane nejdůležitější v životě člověka a začíná ovládat jeho myšlení, cítění a chování.
  2. ZMĚNY NÁLADY
  Změny nálady v důsledku zapojení se do určité aktivity, které mohou být vnímány jako vyrovnávací strategie za účelem uklidnění se.
  3. TOLERANCE
  Proces, při kterém je nutno stále více aktivity k dosažení předchozí míry uspokojení.
  V praxi tedy např. roste délka času trávené online.
  4. ODVYKACÍ SYMPTOMY
  Ukončení či omezení aktivity se projevuje abstinenčními symptomy.
  5. RELAPS
  Tendence opakovat dřívější vzorce závislostního chování.
  6. KONFLIKT
  Závislost vyvolává problémy – narušuje např. vztahy v zaměstnání, ovlivňuje prospěch, dochází ke ztrátě kontroly, výčitkám apod.


  Mezi typické příznaky netolismu patří:
  A. Ztráta kontroly nad časem
  (zvyšuje se tolerance, brzké vstávání či naopak ponocování z důvodu potřeby být online)

  B. Psychické projevy
  (pocit prázdnoty, když člověk není u počítače či mobilu, rostoucí nervozita a neklid, když člověk nepoužívá počítač delší dobu, přemýšlení o počítači, když ho člověk zrovna nepoužívá, zatajování informací o závislosti, počítač/mobil jako únik od osobních problémů atd...)

  C. Psychosociální projevy
  (narušení vztahů s rodinou, ztráta dřívějších přátel)

  D. Projevy spojené s prací
  (méně vykonané práce, zanedbávání učení, zhoršující se prospěch)


  DRUHY NETOLISMU
  (podle K. Young, 2004)


  1. Závislost na virtuální sexualitě
  Kompulzivní používání webových stránek pornografického zaměření.
  2. Závislost na virtuálních vztazích
  Nadměrné věnování se virtuálním vztahům (online seznamky, sociální sítě).
  3. Internetové kompulze
  Např. hraní online her, internetové nakupování, internetové sázení, virální videa atd.
  4. Přetížení informacemi
  Např. nadměrné surfování nebo nadměrné hledání v databázích.
  5. Závislost na počítači
  Nadměrné využívání počítače - zejména nadměrné hraní her.


  NETOLISMUS V JEDNOTLIVÝCH ZEMÍCH


  Data o výskytu netolismu u dětí ve věku 14-17 let ve vybraných zemích Evropy.
  Data byla získána v rámci projektu
  Research on Internet Addictive Behaviours among European Adolescents (2011-2012).

  ŠPANĚLSKO
  21,3 %
  RUMUNSKO
  16 %
  POLSKO
  12 %
  NIZOZEMÍ
  11,4 %
  ŘECKO
  11 %
  NĚMECKO
  9,7 %
  ISLAND
  7,2 %

  Netolismus je vnímán jako závažný problém zejména v asijských zemích - výzkum, realizovaný v Číně, Hong-Kongu, Japonsku, Jižní Korey, Malajsii a na Filipínách (Mak, Lai, Watanabe, et al., 2014) zjistil u více než 5000 dětí ve věku 12-18 let vysokou prevalenci závislosti na online hrách - od 11 % v Číně po 39 % v Japonsku.

  ČÍNA
  11,0 %
  JAPONSKO
  39,0 %


  ZÁVISLOST NA FACEBOOKU

  FAD (Facebook Addiction Disorder), tedy závislostní chování na sociální síti Facebook, můžeme vnímat jako podskupinu závislosti na internetu zaměřenou na konkrétní internetovou službu, v našem případě sociální síť Facebook.

  SYMPTOMY ZÁVISLOSTI NA FACEBOOKU
  (podle A. Summers, 2011)


  1. Roste tolerance (k dosažení stejné míry uspokojení trávíme na Facebooku více času než dříve, pokud netrávíme dostatek času na FB, trpíme nespokojeností, frustrací)
  2. Objevují se abstinenční příznaky (stres, podrážděnost, úzkost)
  3. Dochází k redukci běžných sociálních/rekreačních aktivit (omezujeme aktivity probíhající mimo Facebook)
  4. Preferujeme virtuální facebookové schůzky místo schůzek "v reálu" (např. místo na schůzku zveme přítelkyni na chat na Facebooku).
  5. Navazujeme na Facebooku velké množství virtuálních vztahů s neznámými, máme ve svém profilu více než 80 % neznámých uživatelů.
  6. Projevy závislosti se objevují v běžném nevirtuálním světě (spojíme se na Facebooku). Zažíváme posedlost (pocity podobné jako u hazardu).

  TĚLESNÁ A PSYCHOSOCIÁLNÍ RIZIKA

  FAD je rovněž spojen s celou řadou tělesných rizik, ke kterým patří sedavý způsob života, obezita, cukrovka, srdeční nemoci, bolesti šíje, ramen, bederní páteře, kloubů, zápěstí, nemoci očí, silné zatěžování zraku, epilepsie, stres a s ním související problémy.

  FAD je samozřejmě spojen také s psychosociálními riziky, ke kterým patří špatná organizace času, nepravidelnost v jídle, nedostatek spánku, zhoršení mezilidských vztahů, úzkost ve vztazích, neschopnost řešit problémy v komunikaci, u dětí dochází ke zhoršení školního prospěchu nebo soustředění se na práci, dochází k poruchám paměti atd.


  PARTNEŘI PROJEKTU

  Projekt NETOLISMUS.CZ je provozován Centrem prevence rizikové virtuální komunikace
  Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
  www.e-bezpeci.cz www.prvok.upol.cz
  Kontakt: info@e-bezpeci.cz (c) 2015